Et opptak fra et møte i frikirka hvor meg, Daniel Hinderaker og Guro Salvesen spillte Susanne Sundførs sang «Knight of Noir» til kolektsang. Det var gøy. Turkish Delight neste!

Noir betyr svart. Så vet du det.

Reklamer